Makluman Terkini
19/11/2015 | Jam :17:29:00
MAKLUMAN PEPERIKSAAN UNTUK PELAJAR
  1. 1.       KEPUTUSAN RASM... Lagi

06/04/2015 | Jam :10:56:00
MAKLUMAN PEPERIKSAAN UNTUK PELAJAR
  1. 1.       KEPUTUSAN RASM... Lagi

19/06/2014 | Jam :08:56:00
Makluman Peperiksaan Pelajar POLISAS Sesi Semester Pendek 2014

1. KEPUTUSAN RASMILagi


17/04/2014 | Jam :16:28:00
Makluman Peperiksaan Untuk Pelajar POLISAS

1.Lagi


10/11/2013 | Jam :14:20:00
KEPUTUSAN RASMI SESI JUN 2013

MAKLUMAN PEPERIKSAAN UNTUK PELAJAR

Lagi


Tajuk : MAKLUMAN PEPERIKSAAN UNTUK PELAJAR

Makluman :
  1. 1.       KEPUTUSAN RASMI

Tarikh keputusan rasmi peperiksaan akhir Sesi Jun 2015 pada 19hb. November 2015 dan pelajar boleh membuat semakan keputusan pada tarikh berkenaan.

Keputusan peperiksaan boleh diketahui melalui cara-cara berikut;

                                 i.            Rujuk papan notis jabatan untuk mengetahui status keputusan peperiksaan mulai 19hb. November 2015.

                                ii.            Rujuk laman Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik iaitu http://spmp.polisas.edu.my

(Perkhidmatan on-line: i-exam)

                              iii.            Hubungi Unit Peperiksaan POLISAS:

Pej. Am: 09 - 565 5348 / Peg. Peperiksaan: 09 - 565 5349

 

  1. 2.       RAYUAN

Tarikh akhir rayuan bagi sesi Jun 2014 pada 02hb. Disember 2015. Rayuan selepas tamat tempoh yang dibenarkan tidak akan dipertimbangkan.

                                 i.            Rayuan untuk menyemak semula skrip jawapan peperiksaan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyak RM25.00 bagi setiap kursus dalam bentuk wang pos/kiriman wang atas nama PENGARAH POLISAS serta muat turun LAMPIRAN 1. Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat tertera di bawah.

 

                                ii.            Rayuan keputusan peperiksaan hendaklah disertakan dengan bayaran sebanyak RM50.00 dalam bentuk wang pos/kiriman wang atas nama PENGARAH POLISAS dan hendaklah disertakan dengan surat rasmi sepertimana LAMPIRAN 2 kepada;

 

 

Sila nyatakan no. telefon anda apabila berurusan untuk tindakan SEGERA

Jawatankuasa Peperiksaan POLISAS

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

Semambu, 25350 Kuantan, Pahang

(u.p: Pegawai Peperiksaan)

 

atau melalui e-mail: ahmadyusof@polisas.edu.my

 

Permohonan rayuan hendaklah disertakan bersama Folder Penilaian PB (folio PB) bagi kursus berkenaan sekiranya berkaitan dengan kes rayuan anda. Rayuan hendaklah disertakan dengan alasan-alasan yang munasabah dan bahan/dokumen bukti yang berkaitan sebagai sokongan.

KEPUTUSAN RASMI SELEPAS RAYUAN ADALAH MUKTAMAD

  1. 3.       PENILAIAN KHAS (MP)

Bagi pelajar semester akhir yang gagal SATU kursus sahaja, penilaian khas (Mengulang Penilaian) bagi kursus berkenaan akan dilaksanakan pada 21hb. Dis 2015 – 15hb. Jan 2016 dan keputusan rasmi pada 21hb. Jan 2016.

Sesi Taklimat dan Pendaftaran Kursus Penilaian Khas (MP)

Tarikh : 21 DISEMBER 2015 (ISNIN)

Tempat : Dewan Seminar Kokurikulum, Kampus B
Masa
: 9.00 Pagi

 

* Kehadiran bagi pelajar yang terlibat adalah diwajibkan